Hvilken rolle har styreleder?

Styreleder leder i realiteten selskapet mellom to generalforsamlinger. Styreleder er også ansvarlig for at styrets arbeidsform blir effektiv og god. Et styre bruker ca 2-4 % av et årsverk på…

Fortsett å lese Hvilken rolle har styreleder?