Styret og revisor

Har ditt styre avholdt møte med revisor i år, uten administrasjonen til stede? Deltar revisor på selskapets generalforsamling? Mange styrer vet svært lite om revisor, anbefaling må være å innføre…

Fortsett å lese Styret og revisor