Hvilke budsjetter bør utarbeides?

Hvilke budsjetter bør utarbeides? Styret må vedta realistiske budsjetter, ikke la tallene bli ønsketenkning. Daglig ledere lar seg ofte bli «presset» av styret og eiere som forlanger urealistiske budsjetter. Budsjettering…

Fortsett å lese Hvilke budsjetter bør utarbeides?

Er det lovpålagt å budsjettere?

Er det lovpålagt å budsjettere?Hvor detaljert må et budsjett være, hvilke budsjetter skal utarbeides? Hvem vedtar budsjettet? Skal aksjonærer være involvert i budsjettet?I forvaltningsansvaret til styret, er det klart nedfelt…

Fortsett å lese Er det lovpålagt å budsjettere?