Budsjettering kan være en utfordrende og krevende prosess for mange selskaper, spesielt i usikre og utfordrende tider som mange opplever nå. Det kan like fort være den mest spennende og lærerike del av arbeidet, kunnskapen om og videre drift av selskapet.

Budsjett må kobles tett mot strategiprosessen, slik at planer, aktiviteter, handlinger og budsjett samsvarer og har en naturlig sammenheng. Budsjettet må også legges opp slik at styret og daglig leder kan følge opp den økonomiske utviklingen mot et periodiserte budsjett. De selskapene som evner å knytte budsjett mot strategi har større forutsetninger for å lykkes.
Styret må vedta realistiske budsjetter, ikke la tallene bli ønsketenkning.

Min anbefaling er å utarbeide tre typer av budsjetter:

Likviditetsbudsjettet er viktigst. Ta kontroll på likviditeten så har man kontroll på virksomheten. Fokuser sterkt på et godt gjennomarbeidet likviditetsbudsjett, dette kan spare deg for mye ubehageligheter.