Er det lovpålagt å lage årsplaner, hvor mange styremøter må avholdes, hva skal styreprotokollen inneholde og hvor lenge skal denne oppbevares? Hvilke strategispørsmål skal vi stille? Har vi riktig kompetanse i styret for å løfte frem de aktivitetene som bidrar til verdiskapning.

Dette er bare noen av flere spørsmål som denne artikkelen tar for seg i forhold praktisk styrearbeid.

Lenke til artikkel (naringsliv.no): https://www.naringsliv.no/drift-ledelse/1326-praktisk-styrearbeid-for-smb-bedrifter