De fleste nyter velfortjent ferie i disse dager, men mange styremedlemmer og daglig leder tenker allikevel på jobb og hva som skal prioritets når oppstarten melder seg rett over sommeren.

Det viktigste styret og daglig leder må få oversikt over er hvordan øyeblikksbildet er i selskapet i forhold til økonomi, egenkapital, likviditet og forutsetninger for videre drift. Kunder og leverandører kan ha store utfordringer som vi raskt må forsøke å få kartlagt, siden mange virksomheter kan få store utfordringer i kommende kvartaler, da effekten og utfallet av Covid 19 fortsatt er svært usikre for mange bransjer og virksomheter.

Strategisamling, handlingsplaner med aktiviteter og budsjett er nærliggende oppgaver som de fleste vil sette på agendaen. Jeg får mange spørsmål og henvendelser med hvordan styret skal prioritere og jobbe med strategi, noe som krever spesiell kompetanse blant de som skal jobbe med dette.

Tenk allikevel gjennom følgende spørsmål:

Hva skal være mål være?
Hva er våre hovedutfordringer?
Hva er nøkkelfaktorene for vår eksisterende og fremtidige konkurransekraft?

Reflekter over disse spørsmålene ut ifra nå situasjon og ønsket situasjon.