Styret har ansvar for at selskapet utvikler den strategien som skal til for å ivareta eierens interesser og selskapets formål. Strategi i styret må være en prioritert oppgave for alle selskaper. Fakta i dag er at det brukes for mye tid og søkelys på orienteringssaker og for lite på strategi og fremtid i styrerommet. Strategiarbeid krever også kompetanse i styret om å stille de riktige spørsmålene. Overordnet strategiarbeid og strategibeslutninger er og blir en styreoppgave.

Strategiarbeid i krevende og utfordrende tider vil inneholde andre og nye problemstillinger som styret må ta stilling til.

Styret og daglig leder må blant annet stille følgende spørsmål:

Hvilke 2 risikoer oppfatter du er størst i selskapet i dag?
Hvilke 2 strategiske utfordringer er viktigst i et 1-2 års horisont?

Dette er viktige spørsmål å besvare, gjerne som en oppstart i forbindelse med kommende strategi- og budsjettprosess som starter for mange virksomheter på denne tiden av året.