Styreprotokollen er faktisk det eneste beviset som styret etterlater seg at styremøte har funnet sted. Formalkravene til innholdet i en styreprotokoll de er nedfelt i aksjeloven § 6-29.

Det som er viktig å være klar over er at styreprotokollen – skal dokumentere de vurderinger og handlinger som gjøres.

Spørsmålet som styret må ta stilling til er:

Hvordan dokumentere handlinger, samt sikre bevis for vurderinger som likevel kan gå galt?

Utfordrende tider krever at styret dokumenterer:

Hvilke fakta ligger til grunn for vurderingen (tidspunkt og aktivitet)
Undersøkelser som er foretatt (styrets undersøkelsesplikt)
Hvilket faktum styret og daglig leder baserer sin videre drift på (forsvarlighet)
Hvilke aktiviteter er og blir iverksatt (handleplikt)

Så mitt råd er å være nøye med detaljer og dokumentasjon og vær klar over at styreprotokollen skal oppbevares i hele selskapets levetid. Det er styreleder som er ansvarlig for at det lages og utarbeides styreprotokoll, men selvsagt kan dette delegeres.