Aksept av styreverv – sjekk ut disse punktene før aksept

Aksept av styreverv – sjekk ut disse punktene før aksept

Det er tid for generalforsamling og nye styremedlemmer blir valgt, men hvilken informasjon bør du da innhente før aksept av styreverv?

  • Aksept av styreverv

Ansvaret man sier ja til er stort, og ikke alle er grundige nok i vurderingen før aksept. Det er ikke noen fasit på hva du skal etterspørre, men det er en rekke «permanent» dokumenter og relevante spørsmål som bør stilles før aksept.

  • Permanentdokumenter

Permanentdokumenter kan være, styrets årsplan, styreprotokoller siste 2 år, vedtekter, aksjonæravtaler, styreinstruks, generalforsamlingsprotokoller, strategiplaner, budsjett (resultat, investering og likviditet), regnskapsrapporter og prognoser, årsregnskap siste 2 år, eventuelle brev fra revisor m.m.

Spørsmål som må avklares:

  • Det er veldig individuelt hvor risikoavers personer er, men å sjekke ut følgende kan være nyttig.
  • Hva vet jeg om eierne, ledelsen og styret?
  • Har bedriften utfordringer med omdømme, rettstvister eller regulatoriske forhold?
  • Bakgrunn for nylige fratredelser i styret eller ledelsen?
  • Hvem er styreleder, omdømme, samarbeidsevner?
  • Hvilke avtaler gjelder for ledelsen og er denne kompetent?

Google-søk bør også gjennomføres.