Likviditet - bedriftens viktigste styringsparameter

Likviditet - bedriftens viktigste styringsparameter

Dårlig likviditet oppstår ikke over natten. Søkelys på temaet og gode verktøy for å fange opp og styre likviditeten er…
Hva betyr det å sitte i et styre?

Hva betyr det å sitte i et styre?

Det å påta seg et styreverv er spennende, men det medfører et stort og omfattende ansvar. De som sier ja…
Årsplan for styre

Årsplan for styre

Hvorfor er styret ikke flink nok til å utarbeide årsplan som viser hvilke oppgaver som må prioriteres for verdiskapning? Er…
Møteleder i styremøte

Møteleder i styremøte

Et godt styremøte må inneholde gode styrepapirer og saksforberedelser, men møteleder må også være dyktig, sistnevnte får ofte ikke tilstrekkelig…
Årsplan effektiviserer styrearbeidet

Årsplan effektiviserer styrearbeidet

Hvorfor er styret ikke flink nok til å utarbeide årsplan som viser hvilke oppgaver som må prioriteres for verdiskapning? Er…
Daglig leder - Må være god

Daglig leder - Må være god

For at styret skal lykkes med sine oppgaver og ansvar må daglig leder være god. Daglig leder er selskapets viktigste…
Budsjett – råd og tips

Budsjett – råd og tips

Hvordan setter man opp et godt budsjett?Hvordan starter man budsjettprosessen? Det er mange spørsmål som melder seg, men jeg har…
Hvilke budsjetter bør utarbeides?

Hvilke budsjetter bør utarbeides?

Hvilke budsjetter bør utarbeides? Styret må vedta realistiske budsjetter, ikke la tallene bli ønsketenkning. Daglig ledere lar seg ofte bli…
Er det lovpålagt å budsjettere?

Er det lovpålagt å budsjettere?

Er det lovpålagt å budsjettere? Hvor detaljert må et budsjett være, hvilke budsjetter skal utarbeides? Hvem vedtar budsjettet? Skal aksjonærer…
Strategi - Roller og avklaring

Strategi - Roller og avklaring

Jeg opplever at spørsmålet om hvem som er ansvarlig for strategiarbeidet ofte blir diskutert. Er det styret eller daglig leder…
Forstå verdien av en god forretningsplan

Forstå verdien av en god forretningsplan

Forstå verdien av en god forretningsplan – styre, daglig ledere og eiere I forvaltningsansvaret står det beskrevet at styret skal…
Likviditet - Styrets viktigste oppgave å ha fokus på?

Likviditet - Styrets viktigste oppgave å ha fokus på?

Styret har en aktivitetsplikt, det vil si å holde seg orientert om den økonomiske stillingen i selskapet, men er styret…
Styreinstruks – en sterk anbefaling

Styreinstruks – en sterk anbefaling

Anbefalingen er at dette bør gjøres, selv om dette ikke er lovpålagt for alle selskaper. I selskaper hvor de ansatte…
Styrehonorar – lovpålagt eller ikke?

Styrehonorar – lovpålagt eller ikke?

Det stilles mange spørsmål i forbindelse med honorering eller ikke av styret, hva er korrekt? Godkjenning av styrehonorar Godtgjørelse til…
Styreansvarsforsikring – noe styrer må vurdere

Styreansvarsforsikring – noe styrer må vurdere

Fakta og undersøkelser i norske styrer viser at kun et fåtall selskaper tegner styreansvarsforsikringer. Skyldes det at de ikke vet…
Aksept av styreverv – sjekk ut disse punktene før aksept

Aksept av styreverv – sjekk ut disse punktene før aksept

Det er tid for generalforsamling og nye styremedlemmer blir valgt, men hvilken informasjon bør du da innhente før aksept av…
Hva betyr det å sitte i et styre?

Hva betyr det å sitte i et styre?

Styreansvaret er et stort ansvar. Ansvaret er ubegrenset og det er personlig. Se videoen nedenfor hvor jeg diskuterer hva det…
Hvilke grep må styret ta når det går dårlig økonomisk?

Hvilke grep må styret ta når det går dårlig økonomisk?

Økonomiske utfordringer møter man på et tidspunkt i alle selskaper, da må styret ta grep. Svært ofte bruker styret for…
Saksbehandlingen i styret

Saksbehandlingen i styret

En viktig sak er selvsagt gode styrepapirer og saksforberedelser for å få gode styremøter og et godt styrearbeid. Saksbehandlingen i…
Informasjon og rapportering fra daglig leder til styret

Informasjon og rapportering fra daglig leder til styret

Erfaring og praksis viser at mye informasjon og detaljer skaper detaljstyring fra styret. Det er viktig at styret får informasjon,…
Lukk meny