Praktisk styrearbeid for SMB-bedrifter

Er det lovpålagt å lage årsplaner, hvor mange styremøter må avholdes, hva skal styreprotokollen inneholde og hvor lenge skal denne oppbevares? Hvilke strategispørsmål skal vi stille? Har vi riktig kompetanse

LES MER »

Budsjett og strategi

Budsjettering kan være en utfordrende og krevende prosess for mange selskaper, spesielt i usikre og utfordrende tider som mange opplever nå. Det kan like fort være den mest spennende og

LES MER »

Prioriterte oppgaver for styret

De fleste nyter velfortjent ferie i disse dager, men mange styremedlemmer og daglig leder tenker allikevel på jobb og hva som skal prioritets når oppstarten melder seg rett over sommeren.

LES MER »

Årsplan for styre

Hvorfor er styret ikke flink nok til å utarbeide årsplan som viser hvilke oppgaver som må prioriteres for verdiskapning? Er det lovpålagt å utarbeide en årsplan, hvem har ansvaret, hvilke

LES MER »

Møteleder i styremøte

Et godt styremøte må inneholde gode styrepapirer og saksforberedelser, men møteleder må også være dyktig, sistnevnte får ofte ikke tilstrekkelig oppmerksomhet. Jeg får ofte spørsmål om møteleder må være styreleder?

LES MER »

Budsjett – råd og tips

Hvordan setter man opp et godt budsjett?Hvordan starter man budsjettprosessen? Det er mange spørsmål som melder seg, men jeg har følgende råd og tips: OppstartEt budsjett kan settes opp på

LES MER »

Hvilke budsjetter bør utarbeides?

Hvilke budsjetter bør utarbeides? Styret må vedta realistiske budsjetter, ikke la tallene bli ønsketenkning. Daglig ledere lar seg ofte bli «presset» av styret og eiere som forlanger urealistiske budsjetter. Budsjettering

LES MER »

Er det lovpålagt å budsjettere?

Er det lovpålagt å budsjettere? Hvor detaljert må et budsjett være, hvilke budsjetter skal utarbeides? Hvem vedtar budsjettet? Skal aksjonærer være involvert i budsjettet? I forvaltningsansvaret til styret, er det

LES MER »

Strategi – Roller og avklaring

Jeg opplever at spørsmålet om hvem som er ansvarlig for strategiarbeidet ofte blir diskutert. Er det styret eller daglig leder som er ansvarlig for at strategiplaner blir utarbeidet? Svaret er

LES MER »