Hvilke budsjetter bør utarbeides?

Hvilke budsjetter bør utarbeides?

Hvilke budsjetter bør utarbeides? Styret må vedta realistiske budsjetter, ikke la tallene bli ønsketenkning. Daglig ledere lar seg ofte bli…
Er det lovpålagt å budsjettere?

Er det lovpålagt å budsjettere?

Er det lovpålagt å budsjettere? Hvor detaljert må et budsjett være, hvilke budsjetter skal utarbeides? Hvem vedtar budsjettet? Skal aksjonærer…
Strategi - Roller og avklaring

Strategi - Roller og avklaring

Jeg opplever at spørsmålet om hvem som er ansvarlig for strategiarbeidet ofte blir diskutert. Er det styret eller daglig leder…
Forstå verdien av en god forretningsplan

Forstå verdien av en god forretningsplan

Forstå verdien av en god forretningsplan – styre, daglig ledere og eiere I forvaltningsansvaret står det beskrevet at styret skal…
Likviditet - Styrets viktigste oppgave å ha fokus på?

Likviditet - Styrets viktigste oppgave å ha fokus på?

Styret har en aktivitetsplikt, det vil si å holde seg orientert om den økonomiske stillingen i selskapet, men er styret…
Styreinstruks – en sterk anbefaling

Styreinstruks – en sterk anbefaling

Anbefalingen er at dette bør gjøres, selv om dette ikke er lovpålagt for alle selskaper. I selskaper hvor de ansatte…
Styrehonorar – lovpålagt eller ikke?

Styrehonorar – lovpålagt eller ikke?

Det stilles mange spørsmål i forbindelse med honorering eller ikke av styret, hva er korrekt? Godkjenning av styrehonorar Godtgjørelse til…
Styreansvarsforsikring – noe styrer må vurdere

Styreansvarsforsikring – noe styrer må vurdere

Fakta og undersøkelser i norske styrer viser at kun et fåtall selskaper tegner styreansvarsforsikringer. Skyldes det at de ikke vet…
Aksept av styreverv – sjekk ut disse punktene før aksept

Aksept av styreverv – sjekk ut disse punktene før aksept

Det er tid for generalforsamling og nye styremedlemmer blir valgt, men hvilken informasjon bør du da innhente før aksept av…
Hva betyr det å sitte i et styre?

Hva betyr det å sitte i et styre?

Styreansvaret er et stort ansvar. Ansvaret er ubegrenset og det er personlig. Se videoen nedenfor hvor jeg diskuterer hva det…
Hvilke grep må styret ta når det går dårlig økonomisk?

Hvilke grep må styret ta når det går dårlig økonomisk?

Økonomiske utfordringer møter man på et tidspunkt i alle selskaper, da må styret ta grep. Svært ofte bruker styret for…
Saksbehandlingen i styret

Saksbehandlingen i styret

En viktig sak er selvsagt gode styrepapirer og saksforberedelser for å få gode styremøter og et godt styrearbeid. Saksbehandlingen i…
Informasjon og rapportering fra daglig leder til styret

Informasjon og rapportering fra daglig leder til styret

Erfaring og praksis viser at mye informasjon og detaljer skaper detaljstyring fra styret. Det er viktig at styret får informasjon,…
Styret og årsregnskap

Styret og årsregnskap

Daglig leder, styret, generalforsamlingen og revisor blir involvert i prosessen i forbindelse med årsregnskapet, men hvilke ansvar har disse? Hvem…
Daglig leders forventninger til styret

Daglig leders forventninger til styret

Daglig leder bør være drivkraften i selskapet og er den mest avgjørende personen for at styret skal lykkes med sine…
Styret – forventninger til daglig leder

Styret – forventninger til daglig leder

Styres viktigste oppgave er å tilsette og avsette daglig leder. Daglig leder er selskapets viktigste person og er ansvarlig for…
Det verdiskapende styre – hva skal fokuseres på?

Det verdiskapende styre – hva skal fokuseres på?

Styret er ansvarlig for en virksomhets verdiskapning og må forstå at styrearbeidet må legges opp ut fra det. Fremtiden handler…
Styreinstruks er noe jeg anbefaler alle virksomheter å etablere

Styreinstruks er noe jeg anbefaler alle virksomheter å etablere

En styreinstruks er egentlig kjøreregler for hvordan man skal gjennomføre styrearbeidet på en god og trygg måte. Se video nedenfor…
Generalforsamling – eiernes fora

Generalforsamling – eiernes fora

Er du som eier, aksjonær eller medlem klar over hvordan generalforsamlingen skal og kan gjennomføres og hva du må passe…
Styreevaluering – er stedet å starte

Styreevaluering – er stedet å starte

Det er ikke lovpålagt å gjennomføre en styreevaluering, men det er stedet å starte. Styret bør årlig på selvstendig grunnlag,…
Lukk meny