Styrehonorar – lovpålagt eller ikke?

Det stilles mange spørsmål i forbindelse med honorering eller ikke av styret, hva er korrekt? Godkjenning av styrehonorar Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes og godkjennes av generalforsamlingen. Loven sier

LES MER »

Hva betyr det å sitte i et styre?

Styreansvaret er et stort ansvar. Ansvaret er ubegrenset og det er personlig. Se videoen nedenfor hvor jeg diskuterer hva det betyr å sitte i et styre.  https://www.styreguiden.no/wp-content/uploads/2019/05/1507940147251-drlcss.mp4

LES MER »

Saksbehandlingen i styret

En viktig sak er selvsagt gode styrepapirer og saksforberedelser for å få gode styremøter og et godt styrearbeid. Saksbehandlingen i styret er også veldig avgjørende i forhold til dette. Selve

LES MER »

Styret og årsregnskap

Daglig leder, styret, generalforsamlingen og revisor blir involvert i prosessen i forbindelse med årsregnskapet, men hvilke ansvar har disse? Hvem skal signere årsregnskapet og hvordan er selve beslutningsprosessen i styret

LES MER »

Generalforsamling – eiernes fora

Er du som eier, aksjonær eller medlem klar over hvordan generalforsamlingen skal og kan gjennomføres og hva du må passe på? Hvem innkaller til generalforsamling?Ordinær generalforsamling skal avholdes senest seks

LES MER »