Styret og revisor

Har ditt styre avholdt møte med revisor i år, uten administrasjonen til stede? Deltar revisor på selskapets generalforsamling? Mange styrer vet svært lite om revisor, anbefaling må være å innføre

LES MER »

Hvilken rolle har styreleder?

Styreleder leder i realiteten selskapet mellom to generalforsamlinger. Styreleder er også ansvarlig for at styrets arbeidsform blir effektiv og god. Et styre bruker ca 2-4 % av et årsverk på

LES MER »