Årsplan effektiviserer styrearbeidet

Årsplan effektiviserer styrearbeidet

Hvorfor er styret ikke flink nok til å utarbeide årsplan som viser hvilke oppgaver som må prioriteres for verdiskapning?

Er det lovpålagt å utarbeide en årsplan, hvem har ansvaret, hvilke saker skal være med?

Det står ingen ting i loven om at det er lovpålagt å utarbeide en årsplan for styret, men les vi bør gjøre det, da det i forvaltningsansvaret står omtalt at det skal utarbeides planer og budsjetter.

En del av dette planarbeidet er å få opp de riktige sakene på riktig tid i året.

Et styre i en SMB virksomhet sitter samlet ca 2-4% av et årsverk i fysiske møter, da er det viktig å få effektive styremøter og prioritere de saker som gir mest verdiskapning.

Saker som må med på årsplanen er oppgaver innenfor risiko, strategi og kontrolloppgaver.

Mitt råd for å få økt sannsynlighet for mer effektive styremøter er å utarbeide en årsplan og fokuser på de viktige oppgavene og de saker som er lovpålagte. Få med strategiarbeid som en fast post på årsplan og gjerne også på hvert styremøte.

Det er styreleder og daglig leder som har ansvaret og skal ta tak i dette og at det utarbeides en årsplan for styret.

Mitt råd er å startet dette arbeide allerede nå for kommende år, parallelt med strategi og budsjettarbeidet.