Årsplan for styre

Se video

Hvorfor er styret ikke flink nok til å utarbeide årsplan som viser hvilke oppgaver som må prioriteres for verdiskapning?

Er det lovpålagt å utarbeide en årsplan, hvem har ansvaret, hvilke saker skal være med?

Et styre i en SMB virksomhet sitter samlet ca 2-4% av et årsverk i fysiske møter, da er det viktig å få effektive styremøter og prioritere de saker som gir mest verdiskapning.

Saker som må med på årsplanen er oppgaver innenfor risiko, strategi og kontrolloppgaver.

Jeg deler noen tanker om årsplan i denne video.
(SE VIDEO UNDER)