• ISBN: 9788271463700
 • Forfattet av: Vidar Andersen
 • Utgivelseår: 2019
 • Forlag: Hegnar

Likviditet på 1-2-3

Med boken følger digital tilgang til maler, sjekklister og excelark som vil være uvurderlige verktøy i likviditetsstyringen. Kun små justeringer vil bidra til store likviditetsforbedringer.

Dårlig likviditet kommer ikke over natten, men det å ha fokus på dette, samt ha gode verktøy for å fange opp og styre likviditeten, er mangelvare i dag blant mange virksomheter. God økonomi- og likviditetsstyring er nødvendig for å overleve i et stadig tøffere marked.

«Alle mennesker må ha luft for å leve – det samme gjelder for bedrifter, men da snakker vi om likviditet».

Forfatterens mål med denne boken, Likviditet på 1-2-3, er å komme med konkrete anbefalinger, råd og tips. Boken inneholder sjekklister, maler og gode modeller som du enkelt kan tilpasse og benytte i egen virksomhet. Denne boken er også basert på forfatterens erfaring som regnskapsfører, økonomisjef, konsulent, rådgiver og deltagelse på utallige styremøter i næringslivet. Likviditet på 1-2-3 gir deg mange verktøy som er nødvendige for å skape oversikt og kontroll i egen virksomhet.

Temaer boken tar for seg er blant annet:

 • Selskapsformer
 • Styrets ansvar, oppgaver og plikter
 • Budsjettering
 • Økonomisk rapportering
 • Nøkkeltall
 • Likviditetsstyring

Likviditet på 1-2-3 er boken som passer for alle som driver næringsvirksomhet eller jobber med regnskap, økonomi eller budsjettering. Hvis du er bruker av regnskap, skal utarbeide budsjetter, nøkkeltall og ikke minst få gode verktøy for likviditetsstyring, så er dette boken for deg.

FRI FRAKT

KUN 1.798,-

BETALINGSBETINGELSER

Faktura, 10 dagers forfall

 • ISBN: 9788271463434
 • Forfattet av: Vidar Andersen, Erik Bjørløw Dye og Stian Simonsen
 • 75 Maler
 • 270 Sider

Styreguiden 4. utgave

PRAKTISK STYREHÅNDBOK MED ELEKTRONISKE MALER FOR STYREDOKUMENTER
Styreguiden nå i en oppdatert 4. utgave og i et totalt opplag på over 18.000 eksemplarer. Forfatteren har også skrevet Styrearbeid på 1-2-3 i et totalt opplag på 8.000 eksemplarer. Styreguiden er alt du trenger i styrearbeidet.

Styreguiden er spesielt rettet mot personer som sitter i styrer i dag, og som gjerne vil tilegne seg kunnskap og kompetanse om hvordan de kan øke profesjonaliteten i styret og få bedre og mer effektive styremøter. Boken passer også for personer som ikke har styreverv, men som ønsker å lære om styrets formelle og praktiske sider og oppgaver. Boken tar for seg alt fra etablering av selskaper og de utfordringer man her vil møte, til hvordan skaffe til veie ny kapital.

FRI FRAKT

KUN 1.498,-

BETALINGSBETINGELSER

Faktura, 10 dagers forfall

 • ISBN: 9788271463069
 • Forfattet av: Vidar Andersen, Erik Bjørløw Dye og Stian Simonsen
 • 191 Sider

Styrearbeid på 1-2-3

Forfatterne har tidligere utgitt Styreguiden i 4 utgaver, som har et opplag på over 18.000 eksemplarer. Styrearbeid på 1-2-3 er ment å være en praktisk bok for personer som har styreverv eller ønsker å sette seg inn i styrets oppgaver og ansvar. Forfatterne har i denne boken forholdt seg til selskaper som er etablert og alt er i virke. Forfatterne har fokusert på SMB-bedrifter i sine eksempler, ikke våre største aksjeselskaper.

Boken er spesielt rettet mot personer som sitter i styrer i dag, og som gjerne vil tilegne seg kunnskap og kompetanse om hvordan de kan øke profesjonaliteten i styret og få bedre og mer effektive styremøter. Vi tror at boken også passer for personer som ikke har styreverv, men som ønsker å lære om styrets formelle og praktiske sider og oppgaver. Vi håper at denne boken skal være med på å øke kvaliteten og effektiviteten i styrearbeidet og motivere til bedre samarbeid mellom daglig ledelse og styret, slik at styret og ledelsen i fellesskap lykkes med sine og selskapets oppgaver og utfordringer.

FRI FRAKT

KUN 369,-

BETALINGSBETINGELSER

Faktura, 10 dagers forfall

BESTILLINGSKJEMA

Velg bok: