Daglig leder er selskapets viktigste person!

0 (1)-min

Da det er daglig leder som har ressursene, og vier all sin oppmerksomhet til å lede og utvikle selskapet på best mulig måte.

Det er midlertid ikke noe krav til at aksjeselskaper skal ha daglig leder, det kan selskapet selv velge.

For å lykkes med sine oppgaver, er det viktig at det er gitt klare instrukser på hva som er ansvar, forventninger og fullmakter til daglig leder.

Daglig leder har mange oppgaver å fylle

Disse kan oppsummeres i daglig ledelse, styrebehandling, krav til løpende rapportering til styret og annen viktig informasjon som styret må informeres om og holdes oppdatert om viktige beslutninger.

Regnskapspliktige som har daglig leder, skal daglig leder også underskrive på årsberetning/årsregnskap.

Instruks for daglig leder

Det er ikke lovpålagt å utarbeide en instruks for daglig leder, men det er en anbefaling at styret vurderer dette, da dette klargjør mange områder for daglig leder og mot styret.

I tillegg til dette bør styret også drøfte de mål og kriterier som daglig leder vil bli vurdert ut fra.

Dette bør brukes både i forbindelse med fastsettelse av betingelser for daglig leder og i evalueringen av resultater og måloppnåelse.