Daglig leder – Må være god

Daglig leder - Må være god

For at styret skal lykkes med sine oppgaver og ansvar må daglig leder være god.

Daglig leder er selskapets viktigste person, da det er daglig leder som har ressursene, og vier all sin oppmerksomhet til å lede og utvikle selskapet.

For at daglig leder skal lykkes med sine oppgaver, er det viktig at det er gitt klare instrukser på hva som er ansvar, forventninger og fullmakter til daglig leder.

Avklar forventninger

Jeg treffer mange daglig ledere i løpet av et år, mange av disse har ikke avklart hvilke forventninger styret har.

To viktige avklaringer som må på plass for å få verdiskapning i virksomheten:

▪️Forventninger styret har til daglig leder

▪️Forventninger daglig leder har til styre

Verdiutvikling over tid skapes oftest i samspillet mellom daglig leder, styret og omgivelsene.

Instruks for daglig leder

Det er ikke lovpålagt å utarbeide en instruks for daglig leder, men det er en anbefaling at styret vurderer dette, da dette klargjør mange områder for daglig leder og mot styret.

I tillegg bør styret også drøfte de mål og kriterier som daglig leder vil bli vurdert ut fra. Dette bør brukes både i forbindelse med fastsettelse av betingelser for daglig leder og i evalueringen av resultater og måloppnåelse.