Daglig leders forventninger til styret

dfdf

Daglig leder bør være drivkraften i selskapet og er den mest avgjørende personen for at styret skal lykkes med sine oppgaver.

Daglig leders oppgaver er ofte todelt, nedover og oppover i organisasjonen, skal stå for den daglige ledelse i selskapet, og er samtidig underordnet selskapets styre.

Formalkravene til daglig leder står nedfelt i Aksjeloven § 6-14 og § 6-15.

Det jeg savner er at daglig leder også setter forventninger til eget styre, ofte er det motsatt at det kun er styret som setter forventninger. En slik diskusjon er svært viktig å gjennomføre og sette på agendaen.

Forventninger som daglig leder bør ha til styret.

▪️ Styrets støtter i utøvelse av strategiske spørsmål

▪️ Styret støtter i vanskelige spørsmål eller utfordrende situasjoner

▪️ Styret er godt forberedt til styremøter, viser interesse og engasjement

▪️Styret involverer seg i minimal grad i daglig drift og operative saker

▪️Styret er tilgengelig også mellom styremøtene ved behov

Forventningsavklaringer og samspillet mellom daglig og leder og styret er helt avgjørende å få på plass, for å lykkes med sitt ansvar, oppgaver, mål og verdiskapning.

Neste uke vil artikkelen være om styrets ansvar for årsregnskapet.