Det verdiskapende styre – hva skal fokuseres på?

Det verdiskapende styre – hva skal fokuseres på

Styret er ansvarlig for en virksomhets verdiskapning og må forstå at styrearbeidet må legges opp ut fra det. Fremtiden handler om å skape verdier, for aksjonærer, virksomheten og de ansatte.

Det finnes ikke en best mulig måte å skape et godt og velfungerende styre på, men noen råd og anbefalinger vil være naturlig å ha fokus på og vektlegge.

Hva kjennetegner så et verdiskapende styre?

  • Styret må forstå formålet med virksomheten og bli kjent med svake og sterke sider.
  • Styret må forstå at daglig leder må være god for at styret skal lykkes med sine oppgaver.
  • Styret må være proaktivt, noe som innebærer at eierne må forstå at styre må være godt sammensatt.
  • Strategiarbeidet må prioriteres, årsplaner og handlingsplaner må rapporteres løpende underveis i året og på styremøter.
  • Forvaltning og tilsynsansvaret må ivaretas, styret må forstå hva dette innebærer.

En ting er å skrive om disse punktene og vedta at dette er områder å fokusere på, men det å etterleve og jobbe etter dette er ofte utfordrende, da et styre normalt er samlet ca 2-4 % av et årsverk.

Rett styresammensetning og kompetanse ut ifra virksomhetens stilling, omfang og risiko er også avgjørende.