Er det lovpålagt å budsjettere?

0 (1)

Er det lovpålagt å budsjettere?

Hvor detaljert må et budsjett være, hvilke budsjetter skal utarbeides? Hvem vedtar budsjettet? Skal aksjonærer være involvert i budsjettet?

I forvaltningsansvaret til styret, er det klart nedfelt i aksjeloven 6-12. 2. ledd at styret i nødvendig utstrekning skal fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Implisitt er dette å lese at styret skal utarbeide budsjett, men det ligger ingen føringer for type eller omfanget av budsjett eller hvordan prosessen skal gjennomføres.

Min anbefaling er at eierne formidler sine forventninger til styret som igjen setter noe generelle mål og premisser, og selve budsjett prosessen blir utført av administrasjonen.

Viktig avklaringer å forstå:

• Regnskap er historie/oppsummering – budsjett er fremtid
• Budsjett er styrets instrument for måloppnåelse og kontroll

Viktig at budsjett også kobles mot strategiprosess, slik at planer, aktiviteter, handlinger og budsjett samsvarer og har en naturlig sammenheng. Budsjettet må også legges opp slik at styret og daglig leder kan følge opp den økonomiske utviklingen mot et periodiserte budsjett.

Jeg vil i de kommende postene følge opp med råd og tips i forbindelse med den kommende budsjettprosessen som snart starter for mange virksomheter.