Generalforsamling – eiernes fora

33

Er du som eier, aksjonær eller medlem klar over hvordan generalforsamlingen skal og kan gjennomføres og hva du må passe på?

  • Hvem innkaller til generalforsamling?
    Ordinær generalforsamling skal avholdes senest seks måneder etter utgangen av regnskapsåret, som vil si 30.juni for alle selskaper som ikke har avvikende regnskapsår. Det er styret som utarbeider og sender innkalling til alle aksjonærer, loven sier minimum en uke før, men vedtektene kan angi lenger frist.

  • Hvilke saker skal behandles på generalforsamlingen?
    Saker som alltid skal behandles på generalforsamlingen er årsregnskap, årsberetning (frivillig for små selskaper) og eventuell revisjonsberetning. Valg av møteleder, protokollfører, styre, godtgjørelse til styret og eventuell revisor, er de mest vanlige sakene å behandle på en ordinær generalforsamling.

  • Forenklet generalforsamling
    Det gjelder tre krav til saksbehandlingen. Alle aksjonærer må gis mulighet til på en egnet måte å delta behandlingen av saken. Styret, daglig leder og revisor må gis mulighet til å uttale seg. Beslutninger og aksjeeiernes stemmegivning protokolleres.