Hvilke budsjetter bør utarbeides?

0 (3)

Hvilke budsjetter bør utarbeides?

Styret må vedta realistiske budsjetter, ikke la tallene bli ønsketenkning. Daglig ledere lar seg ofte bli «presset» av styret og eiere som forlanger urealistiske budsjetter.

Budsjettering kan være en slitsom prosess for administrasjonen, men det kan like fort være den mest spennende og lærerike del av arbeidet, kunnskapen om og videre drift av selskapet.

Regnskapet alene er ikke tilstrekkelig som styringsinstrument, budsjettet skal benyttes som aktivt instrument til å fange opp avvik og korrigere kursen.

Min anbefaling er å utarbeide tre typer av budsjetter:

▪️Driftsbudsjett (Inntekter – kostnader = verdiskapning)
▪️Investeringsbudsjett (Hva vil bli investert kommende år – når)
▪️Likviditetsbudsjett (Inn- og utbetalinger – periodiseres pr. måned)

Likviditetsbudsjettet er viktigst. Ta kontroll på likviditeten så har man kontroll på virksomheten. Fokuser sterkt på et godt gjennomarbeidet likviditetsbudsjett, dette kan spare deg for mye ubehageligheter.

Budsjettene må kobles tett mot strategiprosess, planer, aktiviteter og handlinger, slik at styret og daglig leder kan følge opp den økonomiske utviklingen mot et periodiserte budsjett.