Hvilken rolle har styreleder?

0

Styreleder leder i realiteten selskapet mellom to generalforsamlinger. Styreleder er også ansvarlig for at styrets arbeidsform blir effektiv og god.

Et styre bruker ca 2-4 % av et årsverk på styrearbeid. Da er det viktig at tiden i styremøte blir benyttet effektivt og at styreleder er god, samtidig som styrepapirer er godt forberedt.

  • Styreleders oppgaver
    Styreleder har ansvaret for å planlegge styrets arbeide, trekke opp retningslinjer, utarbeide årsplan, planlegge og forberede styremøtene sammen med daglig leder, samt lede selve møtene. Kommunikasjon med daglig leder, aksjeeiere, revisor og andre.
  • Holde seg informert
    I dette så ligger det at styreleder er forpliktet til å holde seg oppdatert på det som foregår i selskapet, gjennom en løpende kontakt med daglig leder. Det å ta en aktiv rolle som overvåker strategi og balanserer løpende drift og støtter daglig leder er avgjørende for å lykkes.
  • Styreleders rettigheter
    Styret er et kollegium, men har en leder og det er styreleder. Styreleder har få særrettigheter i forhold til øvrige styremedlemmer, utover det at styreleder/møteleder har dobbeltstemme ved avstemming i styremøter, jfr Aksjeloven § 6-25.