Hvor viktig er egentlig utarbeidelse av årsplanen som kommer?

video text
Med tanke på at et styre samlet sitter ca. 2-4% av et årsverk i fysiske møter, er det viktig å få effektive styremøter og at man får opp de riktige sakene på riktig tid i året. Se videon nedenfor der jeg tar opp hvor viktig det er for styret å utarbeide en årsplan for styrearbeidet som kommer: