Konsulent

Vi og vårt nettverk har lang erfaring med de fleste forhold et styre må forholde seg til av både prosesser, utfordringer og muligheter.

Vi bistår bredt innenfor styre og daglig leders oppgaver.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale,
så kan vi sammen se om det er noe Styreguiden kan bistå med for å dekke dine behov.

Vi tilbyr

STYREBISTAND

Trenger ditt styre ekstern bistand i forhold til styreadministrasjon, strategiprosesser, utforme styreinstruks eller har utfordrende situasjoner å takle. Vi har erfaringen og kompetansen og bistå med styre- og ledelsesrelaterte oppgaver.

STYREREKRUTTERING

Trenger du hjelp i rekrutteringsprosessen?
Vi har kunnskapen og nettverket som hjelper deg å finne riktig styrekandidat. Det gjelder å ta utgangspunkt i selskapets situasjon og finne de riktige personene selskapet har behov for med tanke på kompetanse, personlige egenskaper og ikke minst motivasjon. Det å ha en god sammensetning i styret er avgjørende for selskapets verdiskapning.

STYREEVALUERING

Aksjeloven har ingen bestemmelser om styreevaluering, men dette er et viktig verktøy for å få etablert et velfungerende styre. Systematiske og regelmessige styreevalueringer har stor betydning for å utvikle effektive og profesjonelle styrer. Vi tilbyr styreevalueringer tilpasset ditt styre.