Likviditet – aktuelle tiltak for styrket likviditet

Likviditet - aktuelle tiltak for styrket likviditet

Mange virksomheter opplever store utfordringer knyttet til likviditet i dag. Da er det helt avgjørende for styret og daglig leder å rette fokus inn mot aktuelle tiltak for å styrke likviditeten.

Tiltak å vurdere kan være:
– Støtte og tiltaksordninger fra staten
– Frigjøre kapital bundet i anleggsmidler, kundefordringer og varelager
– Strategiske beslutninger i forhold til investeringer og reduksjon av kostnader
– Finansielle tiltak i forhold til refinansiering, kassekreditt, ekstene låneopptak og avdragsutsettelse

En sterk anbefaling er å utarbeide prognoser og likviditetsanalyser, hvor man lager ulike case i forhold til «Worst – Best og Mest sannsynlig».