Møteleder i styremøte

Møteleder i styremøte

Et godt styremøte må inneholde gode styrepapirer og saksforberedelser, men møteleder må også være dyktig, sistnevnte får ofte ikke tilstrekkelig oppmerksomhet. Jeg får ofte spørsmål om møteleder må være styreleder? Kan nestleder, hvis slikt er valgt, være møteleder? Hvilken funksjon har møteleder og hvilke oppgaver skal utføres? Mange spørsmål og problemstillinger å forholde seg til?

– Valg av møteleder

Styrebehandlingen og styremøtene ledes av styreleder. Hvis vedkommende ikke er til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, velger styret i hvert enkelt tilfelle en leder for styrebehandlingen og styremøtet ifølge aksjeloven § 6-19.

– Møteleders oppgaver

Møteleder skal sørge for en effektiv ledelse og gjennomføring av styremøtet. Møteleder bør først gjennomgå hvordan man tenker seg disponeringen og gjennomføringen av selve styremøtet ut ifra agenda, forventet tidsbruk og type saker. Møteleder bør også spørre om det er noen innsigelser til selve innkallingen eller styrepapirene og om det er saker under eventuelt som ønskes tatt opp. Husk at god møteledelse blir ofte et godt møte.