Saksbehandlingen i styret

Saksbehandlingen i styret

En viktig sak er selvsagt gode styrepapirer og saksforberedelser for å få gode styremøter og et godt styrearbeid.

Saksbehandlingen i styret er også veldig avgjørende i forhold til dette. Selve saksbehandlingen og strukturen det legges opp til i forkant, under og etter styremøte er noe som styret og administrasjonen må ha en felles forståelse for.

Alle undersøkelser og erfaringer tilser at gode saksforberedelser og bra møteledelse, gjør at de viktige sakene blir prioritert og løftet opp på styrets agenda.

– Styreleder – rolle og funksjon

Det er styreleder som skal lede styremøtene og sørge for at de riktige styresakene blir behandlet gjennom året. Styreleder skal sørge for en struktur i det praktiske styrearbeidet. Det er også styreleder ansvar å påse at det finnes en årsplan for styrets arbeide og saksbehandling.
– Kommunikasjon i styret

Selve arbeidet i styret foregår også utenfor styrerommet, mange tror at det å sitte i styre, er kun arbeidet når man fysisk sitter samlet i møte.

En viktig faktor er å sette sammen et styre som jobber og kommuniserer bra sammen, samt at medlemmer av styret inneholder den riktige kompetansen.

Det å ha kommunikasjon mellom styremøtene og i etterkant for å sikre at vedtak og planer iverksettes er naturlig.