Strategi i styret – må være en prioritert oppgave

Aktuelt2

Fakta i dag er at det brukes for mye tid og fokus på orienteringssaker og for lite på strategi og fremtid i styrerommet.

Strategiarbeid krever også kompetanse i styret om å stille de riktige spørsmålene.

Dessverre forstår mange styrer ikke dette tidsnok.

Overordnet strategiarbeid og strategibeslutninger er og blir en styreoppgave.

I praksis betyr dette at eierne gjennom styret setter noen mål og premisser, men at det er daglig leder og administrasjonen som utarbeider selve strategidokumentet og fremlegger for vedtak i styret.

Gode prosesser i styret bør alltid starte med å få frem de mest relevante spørsmålene.

1. Hva er dagens situasjon – nå analysen- hvor står vi i dag?

2. Hvordan ser fremtiden ut og hvilke mål har vi – klarer vi å gjøre disse målbare?

3. Hvordan skal vi komme dit, selve strategien – hvordan avstemme underveis? Avgjørende for å lykkes er at man får frem en analyse av nå situasjon og skaper en felles forståelse for den.

De styrer som lykkes med dette, vil ha større muligheter til å lykkes med fremtidige veivalg.