Styreevaluering – er stedet å starte

rsz_444343

Det er ikke lovpålagt å gjennomføre en styreevaluering, men det er stedet å starte.

Styret bør årlig på selvstendig grunnlag, kartlegge og dokumentere hvilken kompetanse styret har, både på individuelt nivå og som gruppe, gjennom en god styreevaluering.

  • Hvorfor gjennomføre en styreevaluering?
    Styret må evaluere sitt arbeid og sin kompetanse opp mot de mål og den verdiskapningen som er satt for arbeidet. Formålet med styreevalueringen er å avdekke hvordan styremedlemmer opplever arbeidet i styret.
  • Hvordan gjennomføre en styreevaluering?
    Det er viktig at det sikres troverdighet og integritet i en prosess rundt gjennomføringen av en styreevaluering. Spørsmålene i en evaluering bør forankres i styret, ofte kan det kreves noe skreddersøm, virksomhetens omfang, kompleksitet og størrelse kan være avgjørende for detaljeringsgraden i spørsmålene.

Det er hensiktsmessig og formålstjenlig at det benyttes ekstern bistand for å fasiliteter en styreevaluering.

Det er snart generalforsamling – evaluer eget styre, før nye styremedlemmer skal velges, det sikrer riktig styresammensetning.

Styreevaluering er stedet å starte, ta kontakt for gjennomføring.