Styreinstruks er noe jeg anbefaler alle virksomheter å etablere

videoinn.png

En styreinstruks er egentlig kjøreregler for hvordan man skal gjennomføre styrearbeidet på en god og trygg måte.

Se video nedenfor der jeg tar opp dette med styreinstruks.

Lukk meny