Styreinstruks er noe jeg anbefaler alle virksomheter å etablere

videoinn.png

En styreinstruks er egentlig kjøreregler for hvordan man skal gjennomføre styrearbeidet på en god og trygg måte.

Se video nedenfor der jeg tar opp dette med styreinstruks.