Styresammensetningen – er eierne beviste nok?

rsz_23r2

Eierne er sjelden bevisste nok når de leter etter styrekandidater. Et av styrets viktigste oppgaver er å sørge for at det er sammensatt på best mulig måte, slik at verdiskapningen står i fokus.

Et styre skal skape verdier for virksomheten de representerer, da må dette starte med riktig sammensetning av styret.

  • Styrearbeid må prioriteres – styrekapasitet.
    Det å si ja til et styreverv krever at det avsettes tid. Å sitte i styret betyr ansvar, risiko og hardt arbeide. Det å prioritere styrearbeidet er helt avgjørende, et råd og en start på veien for å få dette til er å utarbeide en årsplan for styrets arbeide, samt en styreinstruks for å beskrive og skape en felles forståelse for hvordan styrearbeidet skal gjennomføres.

  • Det verdiskapende styre.
    Styret må forstå virksomhetens sterke og svake sider, og sørge for at styret og styrearbeidet legges opp slik at det bidrar til verdiskapning. Styremedlemmene må også være bevist den type virksomhet de arbeider i og de overordnede mål som virksomheten har.

Det er snart generalforsamling – bruk tiden godt for å finne en god styresammensetning. Styreevaluering er stedet å starte, mer om dette kommende uke.