Styret – forventninger til daglig leder

0

Styres viktigste oppgave er å tilsette og avsette daglig leder. Daglig leder er selskapets viktigste person og er ansvarlig for at styret lykkes med sine oppgaver og sitt ansvar.

Faktisk er det slik at daglig leder arbeider mer enn 2000 timer i ledelse av selskapet og mer enn 100% av sin tid og oppmerksomhet.

Mange styrer er ikke tydelige nok på forventninger til hva daglig leder skal levere, dette er viktig å snakke om, da samspillet mellom styret og daglig leder er avgjørende for at selskapet lykkes med sine mål og verdiskapning.

Et tips kan være å fastsette instruks for daglig leder, dette kan i mange tilfeller avklare oppgaver, ansvar og forventninger.

Forventninger styret bør ha til daglig leder?

⚫ Godt forberedt, leverer på kvalitet og tid
⚫ Løsningsorientert, lærevillig og ser muligheter
⚫ Risikoforståelse ut ifra nå situasjon
⚫ Håndterer utfordrende og krevende situasjoner
⚫ Ærlig og tillitsskapende
⚫ God dialog med styret

Fremtiden handler om å skape verdier, både for aksjonærer, selskapet og de ansatte. Her har daglig leder en svært avgjørende posisjon.

Ønsker du eksempel på en instruks for daglig leder så er det bare å ta kontakt.