Styret og årsregnskap

Styret og årsregnskap

Daglig leder, styret, generalforsamlingen og revisor blir involvert i prosessen i forbindelse med årsregnskapet, men hvilke ansvar har disse? Hvem skal signere årsregnskapet og hvordan er selve beslutningsprosessen i styret og generalforsamlingen.

Arbeidsfordelingen er da oppsummert som følger:

⚫Daglig leder er ansvarlig for at selskapets regnskaper er i samsvar med lov og gjeldende forskrifter.

⚫Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll, samt at det er styret som skal vedta selve årsregnskapet, hvor samtlige styremedlemmer og daglig leder skal signere.

⚫Generalforsamlingen som er selskapets øverste organ, skal godkjenne årsregnskapet innen seks måneder etter utgangen av regnskapsåret.

⚫Revisor skal revidere og skrive en beretning/uttalelse som også skal godkjennes av styret og generalforsamlingen.

Husk at det er i balansen som selskapets forutsetninger for vider drift vises, det er balansen som må forstås og analyseres av styret og daglig leder. De som skal signere må sette seg inn i årsregnskap, noter og beretninger før signering, ved spørsmål eller uklarheter involver revisor eller regnskapsfører.