Budsjett – råd og tips

Hvordan setter man opp et godt budsjett?Hvordan starter man budsjettprosessen? Det er mange spørsmål som melder seg, men jeg har følgende råd og tips: OppstartEt budsjett kan settes opp på

LES MER »

Hvilke budsjetter bør utarbeides?

Hvilke budsjetter bør utarbeides? Styret må vedta realistiske budsjetter, ikke la tallene bli ønsketenkning. Daglig ledere lar seg ofte bli «presset» av styret og eiere som forlanger urealistiske budsjetter. Budsjettering

LES MER »

Er det lovpålagt å budsjettere?

Er det lovpålagt å budsjettere? Hvor detaljert må et budsjett være, hvilke budsjetter skal utarbeides? Hvem vedtar budsjettet? Skal aksjonærer være involvert i budsjettet? I forvaltningsansvaret til styret, er det

LES MER »

Strategi – Roller og avklaring

Jeg opplever at spørsmålet om hvem som er ansvarlig for strategiarbeidet ofte blir diskutert. Er det styret eller daglig leder som er ansvarlig for at strategiplaner blir utarbeidet? Svaret er

LES MER »