Saksbehandlingen i styret

En viktig sak er selvsagt gode styrepapirer og saksforberedelser for å få gode styremøter og et godt styrearbeid. Saksbehandlingen i styret er også veldig avgjørende i forhold til dette. Selve

LES MER »

Styret og årsregnskap

Daglig leder, styret, generalforsamlingen og revisor blir involvert i prosessen i forbindelse med årsregnskapet, men hvilke ansvar har disse? Hvem skal signere årsregnskapet og hvordan er selve beslutningsprosessen i styret

LES MER »